Div. jernbanelenker

 

Sammenstilt av Jan Arne Rødland
Oppdatert 25.04.2008

 
Amerikanske lokfotos
http://www.locophotos.com/

Amerikanske lokfløyter (eldre og nyere)
http://atsf.railfan.net/airhorns/index.html

Et fotoarkiv med mange flotte jernbanebilder
http://www.rrpicturearchives.net/

Referanseside med henvisninger til jernbaneaktiviter over hele verden
http://www.4rail.net

Informasjon om amerikansk jernbane og jernbaneaktiviteter
http://www.trainorders.com

Oversikt over alle leverte og bestilte lok av typen JT42CWR (class 66/CD66)
http://class66.railfan.nl/

Informasjon om amerikanske lavutslippslok
http://www.trainweb.org/gensets

Utslippsbestemmelsene for diesellokomotiver i USA
http://www.epa.gov/otaq/locomotv.htm