'Oljefilteret'

 
Nr 31 desember 2011

Av innholdet kan nevnes:
Minneord - W. E. Dancker-Jensen
NOHABs behind the Iron Curtain (del 3)
Min første tur med GM-Gruppen
Southern Pacific og Santa Fe viser muskler
Free-piston adventure
 

 
"Oljefilteret" kan bestilles
ved å sende en e-post til GM-Gruppen med ditt navn og postadresse.
Pris inkludert porto kr 60,-

Vi har også eksemplarer av en del gamle nummer til salgs.
Dette gjelder 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 15.
Noen av numrene har vi kun få igjen av.

GM-Gruppens epost adresse
(klikk på lenken)

 

"Oljefilteret" nummer 1
utkom i februar 1994 som en liten stensilert trykksak, og vi vet at det er mange som ikke har eller har lest dette. Her er et skannet eksemplar fra GM-arkivet!

 
 
 
 
 
 
 

* * * * *